We hebben weer een nieuwe expositie ingericht: (T)huis. Thuis is waar je huis staat, waar je je goed voelt. Je ergens thuis voelen geeft een goed gevoel!                                                                                                                                                                                    Dat toont deze expositie en dat dat voor iedereen verschillend is, laat de verscheidenheid aan werk zien.

Zaterdag 28 september om 14:00 uur openen we de expositie (T)huis. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn!

Het geselecteerde werk is gemaakt door kunstenaars werkzaam bij zorgateliers de Blauwe Roek in Drachten, Bascule in Sneek en bij onze galerie. We hebben ook werk van zelfstandig werkende kunstenaars te weten Gretha Akkerman en Lieuwe Wiersma uit Leeuwarden en Ronny Leistra uit Sneek. De gang is gedurende tweeëneenhalve maand helemaal gewijd aan de schilderijen van laatstgenoemde, met recht een outsiderart kunstenaar!

Graag tot ziens op de 28e!

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Zorg op Maat,

Anke Meijer – van den Brandhof en Jan D. Jansen