WORKSHOPS

Schilderen, tekenen, fotograferen, handwerken, muziek maken, enzovoort: in het Posthuis vinden de workshops plaats.
Wij bieden dit aan voor mensen met een indicatie voor dagbesteding.
De workshops zijn ook toegankelijk voor anderen tegen een kleine vergoeding.

DAGBESTEDING

De Galerie ArtBrut 058 is ook een dagbestedingsplek voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Te denken valt aan het voorbereiden en inrichten van tentoonstellingen, onderhoud van de galerie, schoonmaak, registreren, rondleiden, verzorgen (koffie, thee, enz.) en administratie. Kortom veel verschillende werkzaamheden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om creatief bezig te zijn met onder andere schilderen, tekenen, fotograferen, schrijven en handwerken. In een gezellige, ongedwongen sfeer nieuwe ideeën en vaardigheden op doen.