WONEN

Wonen St. Joseph is een kleinschalige woonvoorziening die valt onder de 24-uurs zorg van School 17, gelegen aan de overkant van de straat. Het is bedoeld voor mensen met een indicatie beschermd wonen. De drie voormalige klaslokalen zijn verbouwd tot appartementen waarin men zelfstandig woont. Het is een prachtige, rustige, groene plek, met winkels, een gezondheidscentrum en een park op loopafstand.

Er kan een beroep gedaan worden op ondersteuning als het gaat om persoonlijke verzorging, dagbesteding, recreatie, maaltijdvoorziening en begeleiding bij zelfstandig wonen. De zorg- en dienstverlening is zo opgezet dat de bewoner actief blijft en de touwtjes zoveel mogelijk zelf in handen houdt. Elke bewoner heeft een eigen aanspreekpunt.

De bewoner kan gebruik maken van de gezamenlijke eetmomenten op School 17, maar kan er ook voor kiezen om hier niet (altijd) aan deel te nemen.